Naverwerking van mest tot water ligt niet zo eenvoudig als het louter loodsen van mest na biologie door een plantensysteem… Er zijn meerdere drijvende, ondergedompelde, vloei- en percolatiesystemen op elkaar afgestemd waarvan de onderlinge sturing bovendien een complex gebeuren is. Nu deze systemen hun deugdelijkheid naar mestverwerking hebben bewezen, openen zich steeds meer nieuwe pistes voor onderzoek.

Eerst en vooral wordt er blijvend optimaliserend onderzoek verricht naar de verschillende componenten van het constructed wetland. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan plantselectie, substraatselectie, de complexe interactie tussen de vele componenten van het constructed wetland, de sturing, systeemperformantie, ...

Foto grafiek stikstofverloop

Naast optimalisatie van de systeemperformantie en de economische duurzaamheid van het systeem wordt momenteel ook bijzondere aandacht geschonken aan de ecologische duurzaamheid, namelijk in hoeverre de treatment wetlands ook een ecologische functie kunnen invullen. Hiervoor wordt onder andere de samenstelling en aard van de aanwezige fauna wordt geëvalueerd. Deze proeven zijn momenteel nog lopende, maar de preliminaire resultaten zijn zeer bemoedigend. Niet alleen kon een grote diversiteit aan fauna worden vastgesteld, er werd ook een stijgend aantal niet-tolerante soorten geteld naarmate er verder wordt gegaan in het systeem. Dit toont aan dat de constructed wetland zeer efficiënt mest omzetten naar een ecologisch duurzaam, loosbaar water.

Foto substraatval Foto libelle Foto Daphnia

Dit brengt ons naar een andere heel aantrekkelijke onderzoekspiste die momenteel wordt onderzocht, namelijk de mogelijkheid voor hergebruik van het eindwater onder de vorm van spoelwater voor stallen, koelwater voor daken, proceswater en finaal zelfs drinkwater voor de dieren.

Foto water