Erik Meers

Erik Meers is bio-ingenieur en doctor in de ecochemie, met bijkomende Master degrees in zowel biotechnologie als in milieutechnologie en heeft een uitgebreide publicatielijst in internationale vakbladen (meer dan 90 gepubliceerde werken), en participaties aan internationale congressen. Hij voorzag in de nodige wetenschappelijke, milieutechnologische fundering voor de ontwikkeling van het procédé, en verrichtte de dimensionering, de monitoring en sturing van de piloot installatie te Ichtegem. Milieutechnische en ingenieurstaken zoals de voorstudie bij elk project, de dimensionering en opstellen van de nodige plannen in de constructiefase alsook de sturing tijdens de operationele fase en bijkomende R&D projecten vallen onder de bevoegdheid van Erik Meers.

Meer informatie kan je vinden via de uitgebreide beschrijving en bibliografie.

Ivan Tolpe

Ivan Tolpe bezit 7 varkensbedrijven en 3 mestverwerkingsinstallaties (procédé: scheiding, biologie van dunne fractie, compostering dikke fractie) en is dus nauw betrokken zowel met landbouwpraktijk als met de mestverwerking. Binnen de mestverwerkingssector is hij een pionier die in 1999 de eerste operationele mestverwerkingsinstallatie in Vlaanderen heeft gebouwd, waarvan er thans 30 operationeel zijn in Vlaanderen. Operationele taken zoals werfbeheer tijdens de constructiefase, logistieke taken (transport van de toeleveringsprodukten,...), alsook het commercieel management, financiën en R&D projecten vallen onder de bevoegdheid van Ivan Tolpe. Voor meer uitgebreide CV informatie, klik hier.

Foto Erik en Ivan

De drijvende krachten achter Innova Manure: Ivan Tolpe (rechts) en Erik Meers (links)