Innova Manure ontwikkelde voor het eerst een procédé dat volledige verwerking van mest tot loosbaar water toelaat, en dit aan economisch haalbare kost. Hierdoor draagt Innova Manure significant bij tot het oplossen van het vermestingsprobleem in Vlaanderen en de hieraan gerelateerde nitraatproblematiek. Bijgevolg werd Innova Manure reeds enkele malen onderscheiden in verschillende wedstrijden en werd een ruime belangstelling verkregen in de populaire pers. Een beknopt overzicht met links naar verschillende artikels vind je hieronder.

Innova Manure werd onmiddellijk na oprichting reeds bekroond met de prijzen voor beste bedrijfsoprichting 2007 van de Vlaamse regering (Bizidee). Later dat jaar werd Innova Manure ook bekroond door de Vlerick Management School en het VBO als beste bedrijfsproject 2007 (Enterprize). In 2008 werd Innova Manure gelauwerd door de Boerenbond in kader van de Innovatieprijs 2008 in de categorie Milieutechniek voor baanbrekend werk inzake hergebruik van gezuiverd agrarisch afvalwater binnen de landbouw.

Hiernaast verkreeg Innova Manure eveneens reeds ruime aandacht in de populaire pers. Een selectie van artikels vind je hieronder.

Nieuwsblad, 28 maart 2008

Innovatietelex, 20 maart 2008

De Standaard, 26 februari 2008

VILT, 26 februari 2008

VILT, Landgenoten, 14, 2008-10-04

KMPPME, 2007

Argextra, november 2007